הגמלים

שלום! בכית עברית אנחנו עושים פרויקת של גמלים! זה הפרויקט שלי!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *