הסיפור שלי

שלום

בכיתה עברית אנרחנו ליכרוא סיפורים בעברית

זה הסיפור שלי ⬇️

תודה

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *